Informacja

o przeciwdziałaniu w marnowaniu żywności

 w firmie Tropicana sp. z o.o.

Firma podpisała umowę współpracy z Towarzystwem Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Krośnieńskie z siedzibą w Krośnie ul. Wojska Polskiego 26 NIP 6842267250.

Prowadziła kampanię edukacyjno – informacyjna w Tropicana sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 wraz z Towarzystwem Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Krośnieńskie przez dwa kolejne tygodnie w terminie od 12.09.2022 do 27.09.2022 . W zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością , oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności .

Kampania prowadzona była również w Oddziałach / Gorlice wraz z Parafią św. Jadwigi w Gorlicach , Sanok wraz z Towarzystwem Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło w Sanoku , Rzeszów wraz z Stowarzyszeniem Zupełne Dobro z siedzibą w Rzeszowie przez dwa kolejne tygodnie w terminie 22.08.2022 do 04.09.2022.

W trakcie trwania kampanii edukacyjno – informacyjnej zostały rozwieszone plakaty i rozdawane ulotki o racjonalnym gospodarowaniu żywnością i przeciwdziałaniu marnowania .

Opłata za marnowanie żywności za 2022 r. wyniosła 103,41 zł. i nie podlegała wpłacie.

Na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności Dz.U. 2019 poz. 1680 , informujemy Tropicana sp. z o.o. złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie sprawozdanie o marnowaniu żywności za 2022 r.

Wysokość należnej opłaty rocznej za marnowaniu żywności wyniosła 103,41 zł. i nie podlegała wpłacie.