Tropicana Sp. z.o.o
ul. K. Pużaka 49
38-400 Krosno
NIP: 684-22-95-482
REGON: 371092871
KRS: 0000111435
Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 200,000.00 PLN
Zarząd: Prezes – Wojciech Guzik, Wiceprezes – Marek Winiarski

Sekretariat
e-mail: sekretariat@tropicana.pl
tel.: 691 800 927
tel.: 13 43 684 08
tel.: 13 43 660 65
tel./fax 013 42 016 02

Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@tropicana.pl
tel.: 783 982 678

Dział Kadr
e-mail: kadry@tropicana.pl
tel.: 607 605 218

Dział Exportu
e-mail: export@tropicana.pl
tel.: 697 981 476

Dział Importu
e-mail: import@tropicana.pl
tel.: 601 272 536

Dział Sprzedaży Krajowej / Dział Handlowy
e-mail: sprzedaz@tropicana.pl
tel.: 601 266 334

Dział Zaopatrzenia Krajowego
e-mail: zaopatrzenie@tropicana.pl
tel.: 601 712 024
tel.: 605 626 676

  Siedziba główna Krosno

  Oddział Gorlice

  ul. 11-go Listopada 64
  38-300 Gorlice
  tel/fax +48 18 35 26 605
  tel.: 609 454 807
  e-mail: gorlice@tropicana.pl

  Oddział Rzeszów

  ul. Lubelska 46 hala nr 4
  35-959 Rzeszów
  tel./fax: +48 17 85 25 080
  tel.: +48 17 861 12 27
  tel.: 663773802
  e-mail: rzeszow@tropicana.pl

  Oddział Sanok

  ul. Stapińskiego 2
  38-500 Sanok
  tel/fax: +48 13 46 41 992
  tel.: 607 101 600
  email: sanok@tropicana.pl